Produksjons-, handels- og servicebedrift SOSNA har operert siden 1989. Vi framstiller vinduer, dører, vinduskarmer og persienner i tre samt dører og vinduer av den nordiske typen. Vi er sikre på at i tilbudet vårt finner De et bredt spekter av produkter som vil tilfredsstille Deres krav.  Vi kombinerer miljøvennlige og energieffektive løsninger med funksjonalitet, estetikk og moderne løsninger. Vårt faglærte snekkerteam sikrer høyeste kvalitet og profesjonalisme, og har vunnet tillit hos våre kunder som gjerne benytter seg av våre tjenester.
Våre produkter selger vi både i Polen og i utlandet. I et par år nå har vi framstilt dører og vinduer også for det nordiske markedet. For å tilpasse oss til de nordiske markedenes krav har vi implementert moderne teknologi som innebærer bruk av spesialiserte maskiner og tilbehør. Takket være dette kan vi nå også tilby nye prosjekter som også egner seg godt for det lokale markedet.

Hvorfor firmaet vårt